неделя, 25 юли 2010 г.

Публичен дълг и необходимостта от неговото овладяване


Графиката показва публичният дълг на страните от Еврозоната по години.

Към края на 2009 г. 11 страни от общо 16-те членки на Еврозоната са над горната допустима граница от 60% публичен дълг от БВП-то на съответната страна: Италия (115,8%), Гърция (115,1%), Белгия (96,7%), Франция (77,6%), Португалия (76,8%), Германия (73,2%), Малта (69,1%), Великобритания (68,1%), Австрия (66,5%), Ирландия (64%) и Холандия (60,9%).

Както графиката показва покачването е най-значително от 2007 г. до наши дни. Това огромно задлъжняване на страните членки даде повод на президентът на Европейската централна банка – Жан Клод Трише да се намеси и публично да заяви във Financial Times, че вече е време за „финансова консолидация” и разходите да бъдат овладяни. Трише признава, че политиката на финансово стимулиране е била злополучна и не води до желаните резултати. Необходимо е възприемането на разумни и стратегически мерки за излизане от кризата.

С други думи да даваш пари на всеки, който поиска по време на криза е неправилно и не довежда до желаните резултати. В някои случаи дори води до повече проблеми, които се проявяват след известно време.   

Хубавата новина в цялата тази история е, че България е с едно от най – ниските равнища на публичен дълг в целия ЕС – под 20% от БВП-то на страната. Освен това страната не само не увеличава своя дълг, но от 1998 г. той е спаднал с близо 70% от БВП-то ни. Едно немаловажно постижение в сравнение с данните от другите страни. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар