вторник, 27 юли 2010 г.

До какво води неовладяната инфлация?

Най - общо казано под инфлация се разбира цялостно покачване на цените на стоки и услуги. Или погледнато от друг ъгъл - цените растат и с единица валута човек може да купи по-малко стоки отколкото е можел преди.

Когато инфлацията излезе извън контрол се наблюдава хипер инфлация - рязко обезценяване на парите и ежемесечно, стремглаво покачване на цените. 

Преди година ситуацията в Зимбабве е била нещо подобно. Държавните разходи са били около 99% от БВП-то на страната(за сравнение в България те са около 42% от БВП) и за да се покрият, правителството е започнало принтиране на пари. Високи тарифи и такси, масово субсидиране на държавни предприятия, високо регулиран трудов пазар и т.н. допълват икономическата картинка в страната. Резултатът е хиперинфлация и преминаване от най-стабилната африканска икономика в една от най-бедните страни в света. През 2009 г. един хляб е струвал 1 милион зимбабвийски долара. 

Обезценяването на долара е толкова голямо, че алтернативната стойност на хартийката е била по-голяма от самата стойност на парите. Доказателство за тези думи е втората снимка, заснета близо до границата между Зимбабве и Южна Африка. 

Последната (трета) деноминация на зимбабвийския долар е от началото на 2009 г., когато са премахнати 12 нули от стойността й. На 12 април 2009 г. след редица неуспешни опити за овладяване на паричната си политика, страната напълно изоставя валутата си и преминава към американския долар. 
Снимки: good morning afrika
1 коментар: