понеделник, 6 декември 2010 г.

Унгарски неволи - 2 част

Унгарското правителство продължава да въвежда мерки, които будят само недоумение сред анализаторите. Днес (очаквано) стана ясно, че агенцията за кредитен рейтинг Moody's понижава рейтинга на страната до най-ниското си инвестиционно ниво - Baa3, а перспективата е определена като негативна. Как се стига до такъв рейтинг:

- хроничен бюджетен дефицит - през последните 10 години бюджетът на Унгария винаги е на дефицит, като стойността му дори минава - 9% от БВП през 2006 г.

- висок публичен дълг - за последните 5 години държавният дълг на Унгария нараства от 60% от БВП до сегашните близо 80% от БВП. Доверието в страната е ниско, което прави достъпа до евтино кредитиране много трудно.

- страната изпада в тежка криза и сключва споразумение с МВФ за заем от 25,1 милиарда долара. Изненадващо тази година управляващата партия заявява, че едностранно прекратява условията на заема и отказва да ползва парите на МВФ. Решението разклаща доверието в страната. Правителството заявява, че може само да се спрви с кризата и не може повече да спазва тежките изисквания и ограничения на международната институция.

- за да стабилизира бюджета, правителството трябва да избере един от двата подхода - или да ограничи разходите или да вдигне някои данъци. Избира второто - въвежда данък върху финансовите институции, вдига ДДС и др.

- изненадващо национализира всички частни пенсионни фондове - гражданите са задължени да прехвърлят парите си на държавата, която иска да покрие своя дефицит със спестяванията на хората. Който не прехвърли парите си, губи правото на държавна пенсия. ЕС реагира и порицава действието на правителството, но без резултат. 

- за да прокара своите решения, правителството премахна правото на Конституционния съд в страната да се произнася по въпроси отнасящи се до данъците в страната. Нещо повече, в момента се търси начин как Фискалния съвет в страната да бъде премахнат. Фискалният съвет е независим орган, нещо като Централна банка. Съветът няма политически функции и не се меси в решенията на правителството. Ролята му е да оценява политическите решения и да анализира как те биха повлияли на обществото и бюджета в краткосрочен и дългосрочен план. Подобна стъпка за стабилизиране на бюджета е била предприемана единствено от Венецуела и добре познатия Уго Чавез.

- правителството вече говори за по-висока инфлация от предвидената през 2011 г., което от своя страна означава по-свободна монетарна политика. Това би довело до по-бързо обезценяване на форинта. Спорен е ефектът от това действие - експортът на страната би се повишил, но от друга страна (масовите) заеми в евро и швейцарски франкове ще бъдат по-трудно платими. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар