понеделник, 27 декември 2010 г.

Експорт и туризъм - тайната на растежа ни през 2010

Все още не са излезли данните за БВП за четвъртото тримесечие на тази година, но на фона на последните данни от НСИ (основно за износа) можем да бъдем оптимисти, че страната ни ще завърши годината с растеж.

Основната причина за растежа е износът на стоки и услуги. Като цяло износът бележеше постоянен ръст последните 10 месец на годината. Последните данни на НСИ сочат, че за периода януари - октомври 2010 г. експортът е нараснал с близо 32% в сравнение със същия период миналата година. Дали ще продължи да расте вече зависи не толкова от външни фактори колкото от това дали българските фирми могат да поемат допълнителните поръчки и да подобрят производителността на труда си - казано по друг начин да се научат да прозивеждат не 5, а 8 шкафа за 1 ден. За съжаление по този показател сме все още на едно от последните места в Европа.

Освен износа се съживява и туризма. Като експортно ориентиран отрасъл той също бележеше ръст последните няколко месеца. По данни на НСИ през ноември чужденците посетили България са с 10% повече от тези година по-рано.

Вътрешното потребление (или това, което всеки от нас харчи) все още не може да се възстанови. Същата ситуация е и при инвестициите, които добиха дори отрицателна стойност поради обратно изтегляне на чужди капитали от страната.

Графиката по-долу показва прогнозите на Евростат за растежа на БВП в някои европейски страни през 2011 г. Както се вижда ситуацията в България е малко по-добра от средните нива в ЕС, но не трябва да забравяме, че все още сме най-бедните в Общността и ако искаме да настигнем бързо другите, трябва да растем по-бързо от тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар