петък, 3 декември 2010 г.

Дали спасителният фонд ще спаси Европа

Дейността на рейтинговите агенции винаги е била интересна и до някъде спорна. Властта им е огромна - оценката, която дават може да предизвика масово купуване или продаване на дадени ценни книги, което от своя страна да доведе до огромни печалби или обратното - криза близка до фалит. Нека  припомним, че именно тези агенции оцениха като супер безрискови секюритизираните финансови активи на банките в САЩ: или казано по друг начин, рисковите заеми, които американските банки раздаваха наляво и надясно бяха обособени в отделни пакети и продадени на други компании. Тези пакети бяха оценени с най-високия възможен рейтинг, а всъщност съдържанието(стойността) вътре беше намаляла наполовина още при продажбата им. Не напразно работата на рейтинговите агенции беше поставена под въпрос и европейските лидери започнаха дори да мислят за създаване на европейска (нещо като държавна) рейтингова агенция.

Дали не наблюдаваме и днес подобен процес на грешно оценен риск? Европейският фонд за финансова стабилност досега е получил одобрението на 14 от страните на Еврозоната. Само Белгия и Словения все още умуват дали да го подкрепят. Подкрепата се изразява в това, че страните - участници ще гарантират (до процента на своето участие) всички заеми, които фондът привлече от пазарите. Спасителния фонд е оценен с възможно най-добрия рейтинг от агенциите Moody's, Standard and Poor's и Fitch. Тоест това са възможно най - безрисковите финансови инструменти на пазара в момента - почти 100% сигурно е, че ако им дадеш пари назаем, Фондът ще ти върне парите. 

Ако се вгледаме обаче в същността на фонда, ще открием някои притеснителни факти. Засега той е празен - набирането на пари ще започне от следващия месец. Страните, които гарантират тези заеми са всъщност добре познатите ни Гърция, Ирландия, Испания, Португалия, Италия и др., които самите те имат трудности при набирането на финансов ресурс. Две от тях (Гърция и Ирландия) са реално ползватели на създадения фонд. Тоест когато утре инвеститорите започнат да инвестират пари във фонда, те реално ще ги влагат в ценните книжа на посочените страни. Трудно е да се прогнозира какви (реални) гаранции страните от периферията на Еврозоната могат да осигурят имайки предвид постоянните спекулации около тяхното финансово състояние. Също така гаранциите, които Испания и Португалия дават, могат да влошат още повече тяхното финансово положение, което да доведе до трудности при набирането на външни ресурси. В най-лошия случай тези страни също могат да се озоват на опашката пред спасителния фонд. 

Реалната гаранция на фонда отново се осъществява от страните с най-стабилна финансова политика -  основно това е Германия. Лошото е, че немците не могат (а и не искат) да гарантират всичките 440 милиарда евро - колкото е заложеният максимален капацитет на Фонда. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар