сряда, 12 януари 2011 г.

Ах, тази инфлация

В космологията има теория, известна като "инфлация". Най-общо казано това е главоломно разширение на пространството мигове след Големия взрив. 

В икономиката под инфлация също се разбира разширение или по-скоро увеличаване на паричната маса, което води до оскъпяване на стоките и услугите.

Инфлацията в България за последната година е 4,5%, което е ... лоша новина. Прогнозата за инфлация, на която стъпваше бюджета за 2010 г., беше двойнo по-ниска. Като оставим настрана факта, че парите губят своята покупателна способност всяка изминала година (и така ставаме по-бедни), критерият за инфлация си остава основният проблем по пътя ни към Еврозоната.

Какво имам предвид? Средната инфлация в Еврозоната за 2010 г. е 2,2%. Критерият обаче за влизане в клубът на богатите не е страната кандидатка да има средното ниво на инфлация в Еврозоната, а да има стойност на инфлация максимум 1,5 процентни пункта повече от средното ниво на трите страни с най-ниска инфлация в ЕС. Положението се утежнява ако дадена страна е в рецесия и има дефлация - в момента в такова положение е Ирландия. Теоретично може да се окаже, че трябва да имаме нулева инфлация за да бъдем приети в Еврозоната...


За последните 10 години единствено през 2003 г. и 2009 г. сме имали почти от т. нар. "благоприятна" (според Европейската Централна Банка) инфлация от малко над 2%. За всички останали години тя е високо в небесата, като дори през 2008 г. достига до размери от 12%.

Инфлацията трябва да бъде овладяна до разумни стойности през следващите години. В противен случай Еврозоната ще се отдалечава все повече от нас. И въпреки трудностите, които изживява, тя си остава най-добрата възможност за икономика като нашата.


Няма коментари:

Публикуване на коментар