сряда, 19 януари 2011 г.

Преки чуждестранни инвестиции

Графиката вляво показва чуждестранните инвестиции в България за периода януари - октомври по години. Данните са в милиони евро. Големият спад е очевиден - за тази година се очаква да бъдат привлечени около 1 млрд. евро (до октомври те са едва 845 милиона евро, при 7,2 милиарда през 2007 г.).

Кутийките в жълто са инвестициите в секторите финанси, недвижимост, строителство и търговия. Забелязваме, че в годините преди кризата те са съставлявали между 60 и 80 % от всички инвестиции у нас. За 2010 г. такава кутийка няма, дори напротив тя е с отрицателен знак - тоест има отрицателни инвестиции. Това ще рече, че фирми са прехвърляли (изнасяли) парични средства към своите компании майки (например клонове на банки или лизингови дружества към фирмите майки). Това не е толкова учудващо - кредитирането последните години почти замря - банките имат необходимата ликвидност в страната и не се нуждаят от външен ресурс, както беше преди 3 години. Строителството също изпадна в дълбока кома и едва ли скоро ще се възстанови нивата си отпреди няколко години.

Положителното е, ако може изобщо така да се разглежда е, че спадът във всички останали сектори (например енергетика и производство) не е толкова осезаем. А именно инвестициите в производство, които се смятат за по-устойчиви във времето - един изграден завод по-трудно ще се закрие отколкото привлечени средства ще бъдат върнати обратно във фирмата майка.

Източник - БАИ


Няма коментари:

Публикуване на коментар