петък, 25 март 2011 г.

Приликите и разликите между Ирландия и Португалия

Има едни две страни в ЕС, които хем много си приличат, хем много се различават. 

И двете страни през 80-те бяха най-бедните държави в Европейската общност. 30 години по-късно същите две страни претърпяват много сериозна икономическа и финансова криза и биват спасявани от фалит от международни институции. 

Страните са Португалия и Ирландия. Но приликите спират до тук. За 30 години Ирландия успява да повиши своя жизнен стандарт дотолкова, че става най-богатата страна в Общността (изключвайки Люксембург). И въпреки bail-out-а, който получи от ЕС, все още Ирландия поддържа много висок стандарт на живот.

Португалия от друга страна за разглеждания период си остана най-бедната западна страна. Ето някои кратки факти за страната:

 - хроничен бюджетен дефицит за последните 30 години. Няма периоди, в които да се наблюдават излишъци;

 - държавен дълг достигащ 90% от БВП-то на страната;

- най-ниско образованата западна страна - според статистиката само 28% от възрастните (25-64 г.) имат завършено средно образование. В Германия процентът е 86, в САЩ - 89%. Изключително висок е и процентът на отпадналите от училище - 37, един от най-високите в ЕС. Данните са за 2008 г. 

Всичко това си има и своето обяснение. Ирландия инвестира огромни средства за образование, което в дългосрочен план повиши производителността на труда, конкурентоспособността на страната, а оттам и доходите на хората (жизнения стандарт).

Португалия твърде късно се сети да прави това. Предпочете да произвежда евтино и да работи в индустрии (като текстилната), за които чак толкова образовани хора не бяха нужни. Обаче през последните години Китай и Индия се събудиха (икономически) и започнаха да произвеждат още по-евтино, с което отнеха "хлябът" на португалците. Така те се озоваха без подходящото образование пред новите предизвикателства, които се откриха пред тях. Не е чудно, че Португалия все още е най-бедната западна страна.
Няма коментари:

Публикуване на коментар