понеделник, 28 март 2011 г.

Стига драми с тези милиарди

Поредното доказателство за качеството на нашите медии са новините от последните дни свързани с Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) и създаването на пакта Евро плюс. Отвсякъде ни заляха новини как изведнъж се присъединяваме към нещо (пакт Евро плюс?!), което ще ни ощети с над 6 млрд. евро. Нито една медия обаче не описа всъщност за какво точно става дума.

Европейският механизъм за стабилност е само за страните членки на еврозоната. И няма почти нищо общо с пакта Евро плюс. Новият механизъм за стабилност (ЕМС) ще влезе в сила през 2013 г., ще замени сегашния и ще има по-голям капацитет да отпуска заеми на закъсали страни. Тъй като ЕМС влиза като малка промяна в Договора за ЕС, тя трябва да се ратифицира от всяка една страна членка. Дали ще се ратифицира чрез референдум или не, това все още не се знае. Факт, е че всички страни ще гласуват тази промяна - дори Англия, която не иска да има нищо общо с еврото и всякакси страни от него. Важно е да се знае, че ратификацията не означава поемането на някакви задължения.

Поемат задължения страните - членки на еврозоната. Таблицата вляво показва какво е съотношението на вноските на отделните страни (ключ за изчисляване на дела на всяка държава в капитала на ЕМС е процентът, с който тя участва в капитала на Европейската централна банка). Има отстъпки за тези страни, чийто БВП на глава от населението е под 75% от средния в ЕС чрез разсрочване на вноските във времето. България я няма в табличката, защото не е член на Еврозоната. Ще се появи там, когато приемем еврото. 

Тоест фактът, че правителството ни подкрепя новият пакт Евро плюс, не води до поемането на никакви финансови задължения. Те ще дойдат от ЕМС, когато влезем в Еврозоната. А последното е записано в договора ни за присъединяване в ЕС. И то не е новина от вчера, това че страна-членка на Еврозната участва в спасяването на друга го наблюдаваме от вече над една година. Друг е въпросът дали това е правилно или не.


Няма коментари:

Публикуване на коментар