неделя, 12 юни 2011 г.

Икономика и производителност

Някои икономисти казват, че появата на кризи от време на време действа добре на икономиката. Кризите премахват ненужните излишъци и коригират пътя на тези, които се отклоняват от него. Кризите действат също така отрезвително и прочистващо  - по-малко ефективните загиват, изчезвайки от пазара и след време се появяват по-силни с нов по-добър продукт или услуга.

В този смисъл кризата подейства добре на българската икономика. Последните данни на НСИ показват, че средният принос на всеки зает през първото тримесечие на тази година е бил с 5.2% по-голям спрямо същия период на 2010 г. Казано с други думи кризата ни е направила по-продуктивни - имайки предвид, че за това време заетите са намалели със 120 хил., излиза че сме произвели същото количество продукция (или повече), но с по-малко хора. А нарастването на продуктивността е изключително важно, ако искаме да настигнем бързо стандарта на живот, който имат в Западна Европа. 

На фона на всичко това НСИ изнесе нови (по-актуални) данни за брутния вътрешен продукт на страната ни. През първото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година ръстът на БВП е 3.4%. Тези цифри са по-положителни от данните преди месец, когато те  показваха ръст от 2,5% . Структурна промяна в икономиката ни обаче няма - ръстът все още се дължи на износа на стоки и услуги, докато вътрешното потребление остава в застой. Основните причини за ниското потребление са няколко: на първо време високата безработица (между 9 и 10%), която дава несигурност на хората и ги кара да спестяват, а не да потребяват. На второ място бизнесът в България, който е ориентиран към вътрешния пазар - той все още не може да се отлепи от дъното и се бори да оцелее. 

За съжаление няма магическа пръчка, с която бързо да настигнем по-богатите икономики. Всичко, което е нужно да се направи е до болка познато, но си струва пак да се повтори - реформи, с които да привлечем повече инвестиции. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар