петък, 19 август 2011 г.

Да поощряваме по-добрите, а не обратното

Европейският съюз понякога залисан в принципите на солидарност и социално равенство забравя други също толкова важни принципи и предприема действия, които будят недоумение сред всички нас.

Последната инициатива на Брюксел е да се дадат допълнителни финансови средства посредством Структурните фондове на страните, които са били най-тежко засегнати от кризата. Казано по друг начин съфинансирането от ЕС за всички програми ще бъде 95%, а не досегашните 85%. Страните, които могат да се възползват от този щедър дар на обща стойност 2,9 млрд. евро са Гърция, Ирландия, Португалия, Румъния, Латвия и Унгария - всяка една от тях избегнала фалита благодарение на спасяване от МВФ.

Това предложение на ЕК не е правилно. Първо причината за финансовото състояние на горепосочените страни е такова, каквото те са си направили. Преди 2 години Румъния се удряше смело в гърдите и увеличи заплатите на всички служители в редица области с двуцифрен ръст, много по-голям от 10%. Да не говорим за щедрите социални програма и плащания на Гърция. Унгария пък вдигна минималната работа заплата за две години с 90%, започна да раздава 13 заплата на пенсионерите и също се тупаше в гърдите колко са добре финансово. Това очевидно беше грешка, а който прави грешки си плаща. Очевидно ЕС не мисли така и допълнително ще поощри тези държави, задето са водили грешна (популистка) политика последните години. Къде е логиката?

На второ място - процентът на усвоени средства показва как една държава се справя с дадените им безвъзмездно средства, доколко тя успява да налее парите в икономиката си по законоустановения ред. Румъния по този показател е на последно място по усвояване в целия ЕС (то.е. очевидно не се справя с усвояването на евросредства), а предложението на ЕК предвижда да й бъдат отпуснати нови 700 млн. евро. Къде е логиката?

България не е включена в този списък, защото водеше благоразумна фискална политика, трупаше излишъци през годините на бума, благодарение на които не само не изпадна в финансова криза, но и не се наложи да вдига данъци, да реже заплати или да вика на помощ МВФ. Вместо именно такава политика да бъде стимулирана и поощрявана, ЕС помага финансово на лошите и непослушни деца в групата...

С това си предложение, ЕС показа, че не зачита основен принцип, а именно, че който прави грешки трябва да понесе отговорността си за това. Иначе рискуваме грешките да продължат до безкрай... или поне до момента, в който на Германия ще й писне да плаща, ще напусне ЕС, с което той ще се разпадне.


Няма коментари:

Публикуване на коментар