сряда, 7 септември 2011 г.

Колко струва финансирането на някои страни
Лихвеният процент отразява риска от неспазване на поето задължение свързано с някакъв актив. Колкото е по-голям процентът, толкова по-голяма е вероятността да не се спази поетия ангажимент. Ако дадете пари на заем на човек, който има голяма опасност да не ви върне сумата, то логиката е да му поискате по-голяма лихва, която да компенсира риска, че този човек няма да ви върне заема.

Цената на двугодишните заеми за правителствата на някои страни са показани по-горе. Рискът от фалит на Гърция и съответно невъзможността да изплати дадените й пари на заем се оценява на 54% лихва! Рекордна стойност за страната. От друга страна, ако вярвате, че немците (както и другите страни-членки на Еврозоната) ще продължат да подкрепят финансово страната още няколко години, то спокойно може да давате пари на гърците, което ще ви носи 54 евро на всеки 100 дадени на заем.

На другият полюс е Швейцария, където доходността (лихвата) по отпуснатите заеми е между 0 и 0,1%, тоест почти няма риск страната да не си изпълни ангажимента и да спре да плаща взетите пари назаем . Въпреки, че една от кредитните агенции отне едната буква "А" от рейтинга на САЩ, инвеститорите все още оценяват страната като изключително стабилна - доходността (лихвата) по двугодишен заем е само 0,2%. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар