сряда, 21 септември 2011 г.

Понякога е важно не колко дължиш, а на кого дължишПарадоксът, че някои страни като САЩ и Япония имат огромни публични дългове (спрямо БВП), а в същото време продължават да набират средства срещу рекордно ниски лихви донякъде се обяснява с това кой държи дълга - дали той е притежание на външни или вътрешни инвеститори. 

Япония има приблизително 230% брутен държавен дълг, но забележете 220% от този дълг се държи от вътрешни институционални инвеститори, които очевидно нямат намерение да се отървават от него. Подобно, макар и не в такива съотношения, е положението в САЩ и Обединеното кралство.

На другия край на спектъра са страни като Гърция, Португалия, Ирландия и др., където една много голяма част от дълга се държи от чуждестранни инвеститори.

(Кликнете на таблицата за по-голям размер)Няма коментари:

Публикуване на коментар