неделя, 9 октомври 2011 г.

"Пазарното мислене" от Майкъл Шърмър

Егоистично настроен ли е човек? Ще се избият ли хората, ако ги оставим всички да действат свободно и всеки гони своята цел? Макар и индиректно Майкъл Шърмър отговаря на тези въпроси в книгата си "Пазарното мислене".

Пазарното мислене е книга, която пространно описва как икономиката (като отношения между хората) се е зародила и променила последните няколкостотин години. Шърмър изследва пазарите и търси в тях основната причина за бурното  (икономическо, а и не само) развитие на индивидите. Авторът застъпва тезата, че именно свободните пазари водят до по-голям икономически успех и всякаква нежелана и допълнителна намеса отгоре вреди на човека.

За да докаже своята теза авторът ни потапя в най-различни науки (психология, социология), изследва различните клонове на икономиката (интуитивна, невроикономика, еволюционна икономика и т.н.), използва най-различни научни теории (еволюционната теория на Дарвин) и прави сравнения със ситуации, чрез които разбираемо ни убеждава в казаното.  

Издателство Изток - Запад
Шърмър твърди, че ние сме това, което сме благодарение на еволюцията през последните няколкостотин хиляди години. Но еволюцията се е случила чрез естествен подбор (селекция) от долу-нагоре. Природата е подбирала измененията най - годни за оцеляване в дадена обстановка без да има върховен дизайнер, който да планира и казва кой да живее и какво да прави (от горе-надолу). Подобна е аналогията и с икономиката: отделните индивиди казват кое е добро или лошо, те избират кои стоки или услуги са най-годни за конкретните им нужди. Подобна, защото в икономиката има правила, които са наложени отгоре - рамка, в която свободния пазар действа и ражда своите плодове. Ако природата (обстановката) е работилница на еволюцията, то пазарът е работилницата на икономиката.

Краткият отговор на поставените въпроси в началото е, че въпреки егоистичния си характер човек се стреми да си сътрудничи с хората около себе си. Природата около нас е доказала, че по-приспособени за оцеляване са не тези животни, които непрекъснато воюват помежду си, а тези които се поддържат взаимно.

2 коментара: