петък, 20 януари 2012 г.

Как се отрази кризата на някои страни


Графиката показва как се отрази кризата на някои от най-развитите държави в сравнение с развиващите се такива. С няколко думи печеливши от последните 5 години излизат страните от BRIC - най-вече Китай, която ще отбележи над 50% ръст за този период. С този си растеж, средният доход на един китаец ще се изравни почти със средния доход на един българин

Жалко, че в тази таблица не са включени и страните от Централна и Източна Европа, където също има интересни неща за проследяване. Например Румъния, Гърция, Унгария -  тези държави  облякоха живото - спасителните жилетки, наложени от МВФ, което се отрази негативно на растежа на икономиките им и ще са необходими години преди те отново да отбележат стабилен ръст. Това пък е шанса на България да изпъкне - чрез продължаване на разумната фискална политика и осъществяване на започнатите реформи, след 10 години страната ни вече може да е  задминала споменатите държави.


Едно е сигурно - сегашната криза ще е създала възможности за бедните, но дисциплинирани икономики да наваксат изгубеното и да настигнат по-богатите. През 2022 г. българският джип, произведен край Ловеч, едва ли ще настигне италианският Алфа Ромео или испанският Сеат, но сериозно ще е скъсил дистанцията между тях. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар