вторник, 24 януари 2012 г.

Икономиката на страните от ЕС в няколко графики

Интерактивната графика по-долу показва какво е положението в Европейския съюз в разгара на дълговата криза. Направеното сравнение между страните е по макроикономически показатели - БВП, безработица, дълг и др. 

В почти всички класации (някои, от които са по предварителни данни) България е в по-добра позиция от повечето европейски страни. 

Не е благоприятно положението в Румъния и Унгария, където средният матуритет по държавните облигации (виж графиката Average Debt Maturity) е един от най-кратките в сравнение с другите страни - 2 години за Румъния и под 4 за Унгария. Това от своя страна означава, че падежът скоро ще настъпи и тези страни ще трябва спешно да намерят пари за да рефинансират своите дългове. А кризата в двете страни изобщо не е приключила.


2 коментара: