четвъртък, 29 март 2012 г.

Финансов инженеринг

Финансовият инженеринг представлява създаването, развитието и прилагането на иновативни финансови инструменти и процеси, както и формулирането на оригинални решения за проблеми в областта на финансите.

Темата стана особено актуална в контекста на усвояването на средствата от ЕС, където все още стои въпроса как най-ефективно да "налеем" безвъзмездната финансова помощ от Общността в българската икономика. 

Факт е, че за разлика от грантовото финансиране, инструментите за финансов инженеринг функционират най-близко до пазарните принципи. Също така в определени сфери на икономиката и най-вече що се отнася до финансиране на малки и средни предприятия към този момент този подход притежава повече позитиви от грантовото финансиране. 

Малцина знаят, но една голяма част от средствата на Планът Маршал, които САЩ отпуска на разрушена от войната Европа в средата на 20 век са използвани именно по този начин – чрез револвиращи фондове, които отпускат нисколихвени кредити на компании. Този подход е бил използван най-вече в Германия, която още тогава е пресметнала, че този механизъм на финансиране ще е много по-ефикасен отколкото ако бъдат раздадени безвъзмездно отделни грантове на фирмите. Чрез револвиращата същност на фонда до 1995 г. са отпуснати нисколихвени кредити на стойност 140 млрд. германски марки. В момента 60 години по-късно от въвеждането на планът Маршал, 2 млрд. евро са все още на разположение за компаниите в страната. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар