вторник, 10 април 2012 г.

Money-go-round.eu

Интернет порталът Money-go-round.eu  изненадва приятно, защото събира и показва на едно място информация за потоците на европейските пари, която по принцип е изключително трудно да се намери.

Според основателите на сайта, данните са коректни - вземат се от официални документи на ЕС, тоест би следвало да са верни. 

Ето някои интересни факти:

През 2010 г. българските данъкоплатци са получили по 103 евро повече отколкото са внесли като вноска в бюджета на ЕС.  Тоест България е нетен получател на средства от ЕС в размер на 103 евро на човек. Откакто е член на ЕС, България е получила 2 млрд. евро повече отколкото е внесла в ЕС. 

За сравнение, гръцките данъкоплатци са получили по 282 евро повече отколкото са внесли. Откакто е член на ЕС (1981), Гърция е нетен получател на 92 млрд. евро.


Естонците са тези, които нетно получават най-много от ЕС на човек от населението - 486 евро на човек.

Данните от сайта би следвало да показват реално усвоените средства, което означава че Естония се нарежда на първите места по ефективност.

Полша е страната, която получава най-много средства от ЕС - откакто е членка на ЕС, страната е получила 27 млрд. евро повече отколкото е внесла. 

От другата страна са тези държави - т .нар. нетни донори, които внасят много, но не получават почти нищо от европейските средства (не защото не усвояват, а защото са богати и не им се полага). 

През 2010 г. германският данъкоплатец е отделил 167 евро над това което е получил в полза на Европейския бюджет. Откакто е член на ЕС, Германия е внесла над 277 млрд. евро повече от това което е получила.

Най-ощетени се чувстват холандците - всеки от тях е внесъл по 305 евро повече отколкото е получил от бюджета на ЕС.     

Няма коментари:

Публикуване на коментар