вторник, 22 май 2012 г.

В пенсия - на 110 години, списание Обекти


Все повече изследвания показват, че човек може да живее до 120 години, а и дори повече. Руски учени пък твърдят, че са открили бактерия, в която се крие тайната на живота до 140 години. Тези на пръв поглед добри новини крият в себе си и много неясноти – как би се променил животът ни, ще имаме ли същите стимули и ценности, ще поскъпне ли животът или напротив – ще поевтинее. Да погледнем икономически към тази вълнуваща перспектива.  
През 1900 г. населението на земята е било 1,65 млрд. души. През 1999 г. то вече е 6 млрд. , а само 12 години по-късно, през 2011 г. станахме 7 млрд. души. Увеличението на населението се дължи както на високата раждаемост, така и на научно-техническия прогрес, който позволи на хората да живеят по-дълго. Средната продължителност на живота в началото на ХХ век е била едва 49 години, а в началото на XXI век в по-развитите страни тя вече е близо 80 години. Всичко това, разбира се, промени нашия живот и много от нещата, които човек е правил в началото на XX век, изгубиха смисъл и останаха в миналото.
Ако пък започнем да живеем до 140 години, то подобна промяна ще се случи отново. Нашето всекидневие ще претърпи трансформация, част от нещата около нас ще загубят смисъл, а държавата ще трябва да поеме нови функции и роли. 
На първо място ще се промени ролята и смисълът на образованието. Ако човек живее до 140 години и съответно работи в една голяма част от своя живот, то образованието, което е придобил преди 50-60 години, изобщо няма да отговаря на настоящите изисквания на пазара на труда. Живеейки в информационната ера, където нови технологии се изобретяват буквално всяка година, за човек е жизнено важно да поддържа своето ниво на образование и да не губи връзка с очакванията на пазара на труда. 
Опитайте се да си представите как един 80-годишен човек днес би работил на компютър и ползвал интернет, дори и да е получил диплома за магистър от най-добрия технически университет, когато е бил млад. 
Какво още ще се промени, кои професии биха били най-проспериращи, колко голяма заплаха ще е безработицата и как ще се промени бракът, може да научите от „Обекти“, бр. 5, май-юни 2012 г.
Автор: Калоян Колев

петък, 18 май 2012 г.

Има ли полза Гърция от ЕС

Темата за кризата в Гърция вече започва да омръзва на всички, но интересни факти продължават да излизат, които допълват картината на гръцката драма. 

Гърците не са доволни от ЕС и гласуват против мерките наложени от Тройката (ЕС, МВФ и ЕСБ). Това може да ги доведе до напускане на паричния съюз, а защо не и до налагане на допълнителни санкции от Общността като например замразяване на достъпа до европейските фондове, спиране на субсидиите в различни сектори, ограничен достъп до общия вътрешен пазар и т.н.

Ето малко данни какво е получила Гърция от Европейския съюз от началото на своето членство в него.

Гърция е нетен получател на средства от Общността - През 2010 г. всеки данъкоплатец (макар и косвено) е получил по 282 евро повече отколкото е внесъл като данъци в Общността. 

От приемането на страната в ЕС през 1981 г. (по това време още Европейска икономическа общност), Гърция е получила близо 93 млрд. евро повече отколкото е внесла като вноска. 

Погледнато от гледната точка на южната ни съседка, членството в Общността чисто финансово се е отплатило многократно. И тук не става въпрос за ниско лихвени кредити отпуснати благодарение на членството в паричния съюз, а за безвъзмездна финансова помощ по линия на европейските фондове.

За сравнение в Ирландия през 2010 г. данъкоплатците са получили по 119 евро повече отколкото са внесли, а откакто е член на Общността, страната е получила близо 42 млрд. евро повече отколкото е внесла. сряда, 9 май 2012 г.

Финансов инженеринг и структурните фондове, сп. Forbes

Финансовият инженеринг представлява създаването, развитието и прилагането на иновативни финансови инструменти и процеси, както и формулирането на оригинални решения за проблеми в областта на финансите.

Финансовият инженеринг е сравнително нов иновативен подход за предоставяне на финансова помощ по линия на Структурните фондове в България. Макар процесът да е сложен и не толкова популярен към този момент, финансовият инженеринг крие в себе си много позитиви и тепърва ще разширява своя обхват.

Какви са ползите от инструментите за финансов инженеринг по линия на структурните фондове в България и какво е общото на този подход с плана Маршал може да прочетете в новия брой (14) на списание Форбс.

неделя, 6 май 2012 г.

Няколко интересни факта за Холандия


1. В Холандия планини няма, поради което почти винаги е ветровито. Времето е толкова променливо, че в рамките на няколко минути може да пече слънце, да вали дъжд или да вали сняг. Буквално.

2. Опасността да те блъсне кола в Холандия е минимална, за разлика от опасността да те блъсне колоездач. Да караш колело не е забавление, а нужда. Поради това на много места тротоарите за пешеходци са видоизменени в алеи за колелета. Пешеходците не се радват на голям почит. Почти всеки жител на страната има велосипед.

3. Мнозина не знаят, но Холандия е страната с най-висок жизнен стандарт в Европейския Съюз (най-висок доход измерен по паритета на покупателната способност) - 133% от средно 100 за ЕС - 27. За сравнение Германия е с 118%.

4. Холандският език звучи ужасно, но за сметка на това всеки знае английски. Нещо повече - смята се, че Холандия е страната, в която английския език (като не майчин такъв) се говори от най-много хора. 

5. През 1568 г. Холандия отхвърля католицизма и приема протестантството като основна религия в страната.

Въпроси за размисъл: 

Косвено или не, последните две точки (4 и 5) донякъде допринасят за казаното в точка 3. Владеенето на чужди езици и най-вече на английски е условие за (по-лесен) бизнес, а повечето бизнес увеличава благосъстоянието. На второ място (което може да прозвучи спорно за мнозина) държавите, приели протестантската етика са по-богати от всички останали. 

Дали теорията на Макс Вебер за протестантската етика, преплетена с духа на капитализма, е валидна все още, 100 години по-късно е трудно да се докаже, но е факт че страни като Германия, Холандия, Англия, Скандинавските държави, САЩ и т.н. са едни от най-богатите нации.