петък, 14 септември 2012 г.

Колко трябва да е стартовата заплата на млад специалист с висше образование?

Това е много интересен въпрос, на който за съжаление точен и обобщаваш отговор не може, а и не трябва да има. Пазарът е този, който определя стартовото заплащане и много често то се различава в различните сфери на икономиката: например висшист , който е завършил педагогика и започва своята професия като учител, не може да очаква да получава 1500 лв., при положение, че средното заплащане в сферата и то на опитен учител е под 800 лв. На другия край на спектъра са току-що завършилите например компютърни науки, които могат да очакват стартово заплащане над 1000 лв.

Целият текст на статията може да бъде прочетен на сайта на списание Мениджър тук


сряда, 5 септември 2012 г.

Колко конкурентна е България

България подобри своята конкурентоспособност и се е изкачи 12 места в годишната класация на конкурентоспособността на икономиките в годишния доклад на Световния икономически форум. Страната ни е на 62 място в световен мащаб и вече изпреварва Румъния, Гърция и Словакия от ЕС.

Именно конкурентоспособността е предпоставка за по-бързо забогатяване, което в момента е нужно на страната.

Оценките на България:

Институции - 3.39, 108-мо място (нужда от спешно подобрение)
Инфраструктура - 3.79, 76-то място (нужда от подобрение)
Макроикономическа среда - 5.42, 31-во място
Здравеопазване и задължително образование - 5.92, 49-то място
Висше образование и обучение - 4.31, 63-то място (нужда от спешно подобрение)
Ефективност на пазарите - 4.17, 83-то място (нужда от спешно подобрение)
Трудова ефективност - 5.34, 49-то място
Развитие на финансовия сектор - 3.97, 80-то място (нужда от подобрение)
Технологии - 4.30, 52-ро място
Размер на пазара - 3.82, 62-ро място
Бизнес развитие - 3.62, 97-мо място (нужда от спешно подобрение)
Иновации - 3.62, 97-мо място (нужда от спешно подобрение)

Както се вижда, някои сектори се нуждаят от бързо подобрение. Без иновации, бизнес развитие, по-добро образование и т.н., човек може да се труди и 7 дена в седмицата без да забогатее.

Ето и класацията с първите 100 места: