Авторът

Калоян Колев е докторант по икономика и управление на публичния сектор и хоноруван преподавател в Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има 6 години опит в управлението на проекти, финансирани от ЕС. Интересува се от публични финанси, международна икономика и финанси, икономическа теория и др. В блога си пише на различни теми, свързани както с по-горните области, така и с много други, погледнати от икономическа гледна точка. 

Публикации на автора в медиите може да намерите тук

Профилът на автора в професионалната мрежа Linkedin може да бъде видян тук.

Идеи за статии или анализи, както и други въпроси може да отправяте на следния имейл: kaloyan.kolev at gmail.com